Kiểu tóc Crop x Khói Xanh 2021

Kiểu tóc Crop x Khói Xanh 2021 Anh thích nhuộm MÀU Nhưng chỉ thích màu KHÓI XANH chứ không thích màu Trà Xanh Anh thích...