Trung tâm dạy nghề Cắt Tóc Nam

Trung tâm dạy nghề Cắt Tóc Nam Than Barber Shop. Là một trong các Trung tâm dạy nghề Cắt Tóc Nam tốt nhất Hà Nội. Than Barber Shop tự hào là một trong những Barber Shop có tiếng ở Hà Nội