Ae cho mình hỏi

Ae cho mình hỏi Undercut muốn uốn layer hay sideparr thì nuôi tóc tầm mấy tháng ạ E cam on