Mong ad duyệt bài

Mong ad duyệt bài 😊 Cho e xin ý kiến với ạ Gương mặt e nên để kiểu nào cho hợp ạ